Záróvizsga információk a 2019/20 tanév őszi félévében

thumb cimer-kekfeherInformációk a 2019/20 őszi félévi államvizsgáról és diplomavédésről a Műszaki Informatikai Karon

Szakdolgozat és Diplomamunka elkészítésének folyamata és határidők a 2019/20 tanév őszi félévében záróvizsgázóknak

 

 

 

A hallgató neptunban regisztrációs héten felveszi a tantervének megfelelő tárgyat.

 • Záróvizsgára jelentkezés menete:
  Aki a 2020 januárban záróvizsgán kíván részt venni, annak 2019. november 25-én 22:00-ig jelentkeznie kell az alábbiak szerint:
  A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben a vizsgajelentkezéshez hasonlóan kell megtenni az Ügyintézés/Záróvizsga menüpont alatt. Azokon a szakokon, ahol választani kell a záróvizsga tárgyak közül, jelentkezni kell tárgyra is; ahol nincs választási lehetőség, ott a záróvizsgára jelentkezés egyben záróvizsga tárgyjelentkezés is. A jelentkezéskor megjelenik a szakdolgozat/diplomamunka adatait bekérő kérvény is. Kérem, hogy ezt NE töltsék ki. Ezzel a szakdolgozat/diplomamunka jelentkezésük is megtörténik. A dolgozat címét a végleges kiírás után a kari adminisztrátor ellenőrzi.
  A jelentkezést a megadott időszakban visszavonhatják azzal, hogy előbb a záróvizsga tárgyakról kell lejelentkezni (akiknek választani kellett).
  A záróvizsgára jelentkeznie kell az abszolvált vagy sikertelen záróvizsgát tett hallgatóknak is.
 • Szakdolgozat/Diplomamunka tárgyak teljesítése:
  • Mindazon hallgatók számára, akik a 2019/20 tanév őszi félévében vették fel a Szakdolgozat/Diplomamunka tárgyakat, a felelős oktatási egységek a szakvezetővel egyeztetve előkészítik a végleges témakiírást 2019. 10. 19-ig.
  • A felelős oktatási egységek 2019. 11. 18-ig megszervezik a Szakdolgozat/Diplomamunka tárgyak beszámolóit, ahol a hallgatók megkapják a végleges, eredeti témakiírást, amit a dolgozatba kell köttetniük.
 • Szakdolgozatok, diplomadolgozatok leadása:
  • A dolgozatok leadásának határideje: 2019. 12. 03. 12:00-ig,
   munkanapokon 9-12 és 14-16-ig:Rauscher Zsuzsanna kari adminisztrátornál, I épület 3. emelet 307;
  • A dolgozatokat 3 példányban (ebből 1 eredeti témakiírással) kell leadni, minden példányt a témavezető és a hallgató által már aláírva.
  • A dolgozatokat plágium-ellenőrzés céljából a leadási határidő időpontjáig a Kari Moodle rendszerbe is fel kell tölteni. (Mindenki az ott leírtaknak megfelelően töltse fel a dolgozatot.)
  • Plágiumellenőrzés után a témavezető és a Tanszék értesítést kap az ellenőrzésről legkésőbb 2019. 12. 14-ig, sikeres átvizsgálás után a Neptunban a dolgozat elfogadásra kerül. Plágiumra utaló esetben fegyelmi eljárást indítunk.
  • Hallgatónként a dolgozat 1 példányát a bírálathoz a témavezetőnek szükség esetén (TéV kérésére) eljuttatjuk. Ezt legkésőbb a bírálat beérkezéséig vissza kell adni a kari adminisztrátor részére.
  • Az oktatási egységek gondoskodnak a bírálók felkéréséről, a dolgozatok bírálókhoz történő megküldéséről.
  • Az oktatási egységek és a témavezetők gondoskodnak róla, hogy az aláírt külső és témavezetői bírálatok elküldésre kerüljenek a címre tovvábbtanuló hallgatók esetében  2019. december 23-ig további esetben 2020. január 6-ig. (Eredeti példányban nincs lehetőség a leadásra)
 • A záróvizsgák, védések tervezett időpontjai Veszprémben:

 •  továbbtanulók részére: 2020. január 6. hétfő ZV tételhúzás: informatikus szakon 7:30 I415 villamosmérnöki szakon 8:00 I415
 • nem továbbtanulók részére 2020. január 13-17-ig a jelentkezések függvényében
  • gazdaságinformatikus BSc szak ZV és DV: 2020. január 14. kedd
  • mérnökinformatikus BSc (nappali és levelező) ZV és DV: 2020. január 14. kedd
  • programtervező informatikus BSc ZV: 2020. január 14. kedd
  • programtervező informatikus BSc DV: 2020. január 15. szerda
  • programtervező informatikus FOKSZ ZV: 2020. január 15. szerda
   • PTI FOKSZ: Záróvizsga helyszíne: I épület, 4. emelet, 417. terem. Megjelenés időpontja: 8:45. Kezdés: 9:00
  • villamosmérnöki BSc ZV és DV: 2020. január 15. szerda
  • mérnökinformatikus MSc (nappali és levelező) ZV és DV: 2020. január 16. csütörtök
 • A záróvizsgák, védések tervezett időpontjai Nagykanizsán: -

   

 
 
 


Duális képzésben lévő hallgatóknak egy külsős témavezetője, nem duális képzésben részt vevő hallgatónak egy belsős témaveztője lehet.
Aki már előző félévben feltöltötte a dolgozatát, annak ismét fel kell töltenie, hogy a tanszékek és a Védési Bizottság is láthassák.


A dolgozat formai követelményei (2014) kérem olvassák el gondosan, mert a formai követelmények be nem tartása a dolgozat elutasítását vonhatja maga után.
Guidelines for Master’s Thesis

Dolgozatok szakmai követelményei

 

 

Záróvizsga témakörök, tételsorok

 

Gazdaságinformatikus BSc

Mérnökinformatikus alapszak

Programtervező informatikus Bsc

Villamosmérnöki BSc

Mérnökinformatikus MSc szak 2017

Final exam MSc

 


Programozó matematikus szak
Informatikatanár szak nappali tagozat
Informatikatanár szak levelező tagozat
Informatikatanár kiegészítő szak levelező tagozat
Műszaki informatika egyetemi és kiegészítő szak
Műszaki informatika egyetemi és kiegészítő szak tételsor (2010. 05. 18.)


 
thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.