Szakmai gyakorlat eljárási rendje a Műszaki Informatikai Karon 2019. november 30-ig

A szakmai gyakorlat eljárásrendje megváltozott. Az új oldal létrehozás alatt áll, új űrlapok és neptun kérvények jelenleg is készülnek. A tantervekben lévő módosítások is hamarosan elérhetővé válnak. Az új eljárásrend 2019. december 1-én lép életbe. A már megkezedett gyakorlatok a korábbi (fenti) eljárásrend alapján teljesítendőek és igazolandóak. Az új, még meg nem kezdett gyakorlat esetén kérem vegyék fel a kapcsolatot Mészáros Péter tanulányi referenssel, mert ennek már meg kell felelni az új beszámolási követelményeknek is amennyiben ez 2019. december 1. után teljesül.

A kötelező Szakmai gyakorlatot a MIK szakjain a Képzési és Kimeneteli Követelmények (KKK) alapján a szakok tantervei írják elő, meghatározva a kötelező szakmai gyakorlat idejét és teljesítésének feltételeit.

A szakok tanterveinek elérhetősége:

https://mik.uni-pannon.hu/index.php/hu/oktatas/oktatasi-dokumentumok/category/34-tantervek.html

A kötelező Szakmai gyakorlat teljesítésére lehetőség van Kooperatív képzés vagy Gyakornoki program vagy Duális képzés keretében is.

 

A jelentkezés menete

A jelentkezés, a Kar honlapján az Oktatás menüpont, Szakmai gyakorlat alatt elérhető „Jelentkezés szakmai gyakorlatra” elnevezésű nyomtatványon történik. A letöltött jelentkezési lap kizárólag elektronikus formában tölthető ki! Ezután a lapot a hallgatónak hivatalosan is alá kell íratnia a fogadó intézménnyel. A hallgató az általa és a fogadó intézmény által hivatalosan aláírt eredeti jelentkezési lapot elküldi beszkennelve (egy fájlban, nem fotózva) a címre még a gyakorlat megkezdése előtt. Az elutasításról vagy adatpótlásra vonatkozó felszólításról a hallgató értesítést kap. Amennyiben a jelentkezés elutasításra kerül, akkor a hallgatónak új szakmai gyakorlati helyet kell keresnie. A gyakorlat csak a jelentkezési lap elküldése után kezdhető meg.

A fogadó intézmény elektronikusan megküldi a címre az Együttműködési megállapodást (EM) megkötésére, illetve, ha ez már korábban megköttetett, akkor szükséges az Együttműködési megállapodás frissítése/aktualizálása és a Kiegészítő megállapodás megkötése.

Az aláíratás az Egyetemen kezdődik, majd az aláírt szerződést (4 példányban) a Tanulmányi referens megküldi postán a CÉG részére. Ha az Cégnél is megtörtént az aláíratás, 2 példányt visszaküld postán a Tanulmányi referens részére.

A Szakmai gyakorlat helyszíne kétféle módon választható ki:

  • Meglévő Kari/Egyetemi kapcsolatrendszer alapján. Az Egyetemen nyilvántartást vezetnek azokról a szervezetekről/intézményekről, akikkel az Egyetem már korábban kötött Együttműködési megállapodást. Az intézmények/szervezetek listája az alábbi linken találhatóak meg: http://szakgyak.mik.uni-pannon.hu/

  • A gyakorlatra jelentkező hallgató javaslata alapján.

 

A Szakmai gyakorlat lebonyolítása minden olyan vállalkozás (egyéni, Kft., Bt., stb.) vagy intézmény kiválasztható, illetve felkérhető, amely a szak jellegéhez kötődő tevékenységet folytat, továbbá belső/Kari Szakmai gyakorlat teljesítésére is van lehetőség. Belső/Kari Szakmai gyakorlat teljesítése esetén a szakvezetőjével kell a hallgatónak egyeztetnie a gyakorlat tartalmáról.

Belső Szakmai gyakorlat esetén a „Jelentkezés belső Szakmai gyakorlatra” elnevezésű nyomtatványon történik a jelentkezés. A letöltött jelentkezési lap kizárólag elektronikus formában tölthető ki! A lapot a Tanszékvezető írja alá, a gyakorlati felelős pedig a Szakvezető lesz. A hallgató az általa és a Kar által hivatalosan aláírt eredeti jelentkezési lapot elküldi beszkennelve (egy fájlban, nem fotózva) a címre még a gyakorlat megkezdése előtt.

Levelezős hallgatóknál, amennyiben dolgoznak főállásban, és a szak jellegéhez kötődő tevékenységet folytatnak, úgy a munkahely igazolás elfogadható a "Beszámoló űrlap"-on. Amennyiben nem ilyen helyen dolgoznak, úgy a nappali tagozat feltételei szerint kell a szakmai gyakorlatot teljesíteni. Ez esetben a levelezős hallgatókra is a korábban leírt eljárásrend vonatkozik.

 

 

A Szakmai gyakorlat időtartama:

  • informatikus alapszakokon (BSc és BProf): 8 hét - 320 óra

  • logisztikai mérnöki mesterképzési szakon: 4 hét

  • mérnökinformatikus mesterképzési szakon: 6 hét – 240 óra

  • villamosmérnöki alapszakon: 6 hét - 240 óra

  • felsőoktatási szakképzési szakokon: 1 félév, legalább 560 óra

 

A beszámolás menete alapszakok esetében (felsőoktatási szakkképzési szakon a tárgy aláírásfeltétele tartalamazza)

A hallgató az elvégzett Szakmai gyakorlatáról (Belső Szakmai Gyakorlatról és Levelezős hallgató esetén is minden esetben) a Kar honlapján az Oktatás menüpont, Szakmai gyakorlat alatt elérhető „Beszámoló űrlap”-ot tölt ki. A letöltött űrlapot kizárólag elektronikus formában tölthető ki! Ezután a lapot a hallgatónak hivatalosan is alá kell íratnia a fogadó intézménnyel. A hallgató az általa és a fogadó intézmény által hivatalosan aláírt eredeti Beszámoló űrlapot elküldi beszkennelve (egy fájlban, nem fotózva) a címre legkésőbb a gyakorlatot követő 30 napon belül.

  • A Tanulmányi referens ellenőrzi a kitöltés helyességét, majd továbbítja az illetékes Szakvezetőnek, aki tartalmilag elbírálja a végzett tevékenységet. Ha nem megfelelő a végzett tevékenység, vagyis nem elfogadható a szakmai gyakorlat, ezt jelzik a szakvezetők a Tanulmányi referensnek, aki értesíti erről a hallgatókat. Jóváhagyás után legkésőbb 30 napon belül a teljesítések bekerülnek a Neptun rendszerbe.

  • Az elutasításról vagy adatpótlásról a hallgató értesítést kap.

Külföldön töltött szakmai gyakorlat esetén az alábbi nyomtatványokat kell használni: „Jelentkezési lap külföldi gyakorlat esetén” és „Beszámoló űrlap külföldi gyakorlat esetén”. Együttműködési megállapodást csak abban az esetben kell kötni a fogadó intézménnyel, ha az magyarországi illetőségű (pl.: munkaközvetítő cég).

A PE HKR értelmében a hallgatóknak Szakmai gyakorlati ösztöndíj adományozható. Ehhez a GYAK nevű kérvényt a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani a teljesítést követő regisztrációs héten.

 

Szükséges nyomtatványok a Szakmai gyakorlat teljesítéséhez:

 

A nyomtatványokat csak és kizárólag elektronikusan lehet kitölteni!

A szakmai gyakorlat eljárásrendje megváltozott. Az új oldal létrehozás alatt áll, új űrlapok és neptun kérvények jelenleg is készülnek. A tantervekben lévő módosítások is hamarosan elérhetővé válnak. Az új eljárásrend 2019. december 1-én lép életbe. A már megkezedett gyakorlatok a korábbi (fenti) eljárásrend alapján teljesítendőek és igazolandóak. Az új, még meg nem kezdett gyakorlat esetén kérem vegyék fel a kapcsolatot Mészáros Péter tanulányi referenssel, mert ennek már meg kell felelni az új beszámolási követelményeknek is amennyiben ez 2019. december 1. után teljesül.

 

2019. október 31-én hatályos állapot. További kérdés esetén nyugodtan forduljanak Mészáros Péter Kari Tanulmányi referenshez e-mailben, vagy a 0688-62-4031 telefonszámon.

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.