3. számú kari tájékoztató

A Szenátus a 2020. április 15-i rendkívüli ülésén tárgyalta és fogadta el a Hallgatói Követelményrendszernek a veszélyhelyzeti távolléti oktatás időszakára érvényes módosítását. Ennek megfelelően kerültek kialakításra a kurzusok módosított követelményrendszerei, amelyek a Neptun tanulmányi rendszerben elérhetőek a hallgatók számára.

A 2019/20/2-es félévben a félévközi feladatok és vizsgák ütemezése is a módosított Hallgatói Követelményrendszernek megfelelően történik.

A 2019/20/2-es félévben a záró-, szak- és diplomadolgozatok leadása a korábban meghirdetett határidővel történik.

Fontos változás, hogy a dolgozatokat kizárólag elektronikus formában kell a kari Moodle rendszerbe feltölteni, papír alapú dolgozatokat nem kell leadni. A dolgozatok elektronikus formában történő leadásának részleteiről a kari honlapon az oktatás/záródolgozat (FOKSZ) és oktatás/záróvizsga menüpontokban fogunk az érintett hallgatók számára részletes tájékoztatást adni.

A 2019/20/2-es félévben a záróvizsgákat is a korábban meghirdetett ütemezéssel kívánjuk megtartani.

Fontos változás, hogy a záróvizsgák és védések is online formában kerülnek lebonyolításra. Az online záróvizsgán való részvételhez olyan számítógépre és internet elérésre lesz szükség, amellyel a megfelelő minőségű hang és videó kapcsolat biztosítható. Ha a záróvizsgázó hallgatónak nem megfelelő az otthoni környezete (informatikai feltételek vagy egyéb körülmények miatt) ahhoz, hogy otthonról biztonságosan tudjon kapcsolódni az online bizottságokhoz, akkor kérheti azt, hogy az intézményben személyesen megjelenve biztosítsuk számára az online záróvizsga bizottsághoz való kapcsolódás technikai feltételeit.

A záróvizsgára jelentkező hallgatók részletes tájékoztatást fognak kapni az online kapcsolódás módjáról, a vizsgák menetéről.

A záróvizsgák esetén az egyes tárgycsoportokból történő vizsgáztatás a közzétett tételek alapján történik. Az online körülmények között megvalósuló tétel húzás után a hallgatónak felkészülési idő nélkül, a vizsgáztató segítő és irányító kérdései mentén kell szóban felelnie.

A védések esetén az előre elkészített prezentációt bemutatva foglalja össze a hallgató a munkáját, majd a bizottság tagjai által feltett kérdésekre kell válaszolnia.

 

  1. április 24.

Dr. Leitold Adrien

dékánhelyettes

 

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.