Világszínvonalú Intelligens és Inkluzív Egészségügyi információs és Döntéstámogató Keretrendszer (Analitic Healthcare Quality User Information) kutatása

NKFIA infoblokk projekt fekvo HU

 

Projekt adatai

Azonosító: VKSZ_12-2013-0012

Cím: Világszínvonalú Intelligens és Inkluzív Egészségügyi információs és Döntéstámogató Keretrendszer (Analitic Healthcare Quality User Information) kutatása

Projektmenedzser: Ferenczik Brigitta

Szakmai vezető: Budai Imre

Konzorciumi partnerek: GE Hungary Kft., Szegedi Tudományegyetem, Országos Onkológiai Intézet

Projekt kezdete: 2014.01.02.

Projekt vége: 2017.12.31.

Támogatást kezelő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal


A Pannon Egyetem 2014-ben kezdett újabb egészségügyi informatikai kutatásba a „Világszínvonalú Intelligens és Inkluzív Egészségügyi információs és Döntéstámogató Keretrendszer (Analitic Healthcare Quality User Information) kutatása” című, VKSZ_12-1-2013-0012pályázat keretében, a GE Hungary Kft. (HealthCare), a Szegedi Tudományegyetem, az Országos Onkológiai Intézet, valamint a Pannon Egyetem által alakított konzorcium tagjaként.

 

A pályázat második részprojektjének keretében, kutatásaink kiterjedtek az alábbi témakörökre:

  1. Felhasználói felületekkel kapcsolatos igények összegyűjtése, egységesítési technológiák kutatása

  2. Új adattárolási logikák, adatbázis kezelés kutatása, valamint adatbányászati módszerek kutatása

  3. Egészségügyben alkalmazható foglalásmenedzseléshez kapcsolódó kutatások

 

Felhasználói felületekkel kapcsolatos kutatások

Első körben felmértük a képi és nem képi adatok megjelenítésével kapcsolatos igényeket, fizikai-, technológiai- és jogi korlátokat, valamint a meglévő és várható igényeket, elvárásokat és lehetőségeket.

Ezeken alapulva a továbbiakban:

  1. Vizsgáltuk a nagyméretű, orvosi képek továbbításának lehetőségét mobil eszközökre, figyelembe véve a korlátos hálózati- és végponti erőforrásokat – különös tekintettel a többdimenziós (tipikusan CT/MR) képek torzításmentes és gyors generálására és megjelenítésére, valamint az interakciót biztosító vezérlőjelek megbízható továbbítására.

  2. Vizsgáltuk a mobil eszközök különböző technológiájú kijelzőinek technológiai megfelelőségét az orvosi képek megfelelő minőségű megjelenítésére, mind objektív, műszeres, mind szubjektív, összehasonlító jellegű vizsgálatokkal.

 

Adattárolás, adatbázis kezelés, adatbányászat

Két nagy témakörben végeztünk kutatásokat:

  1. Új, hibrid adatbázis rendszer megtervezése és prototípus megvalósítása

  2. Adatbányászat technológiák alkalmazhatósága, anonim egészségügyi finanszírozási adatokon.

 

Új adatbázis rendszer

Olyan technikai megoldást kerestünk, amely eltérő jellemzőkkel bíró adattípusok tárolására és visszakeresésére kínál, a homogén rendszereknél optimálisabb megoldást. Az általunk kifejlesztett módszer alkalmas arra is, hogy több, egymástól eltérő technológiájú és adatstruktúrájú rendszerekből egységes interfészen biztosítson adatokat a kérő fél számára.

A kialakított megoldással kapcsolatban nemzetközi publikációs tevékenységünk keretében az alábbi cikkben foglaltuk össze eredményeinket:

https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=jOCQt8gAAAAJ&citation_for_view=jOCQt8gAAAAJ:YOwf2qJgpHMC

 

Adatbányászat

Két nagy témakörben végzünk kutatásokat.

Egyik az egészségügyi adatokra épülő adattárház és hozzá kapcsolódó speciális kliens megoldás megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata, prototípus fejlesztése. Ennek keretében orvosszakmai szempontokra (pl. CT/MR/PET-CT vizsgálatokra) fókuszáló adattárházak kialakítását végeztük el, valamint a hozzá kapcsolódó, orvosok számára is könnyen használható és az eredmények grafikus megjelenítésére is alkalmas kliens prototípust fejlesztünk.

A másik témakör az orvosszakmai feltételezések igazolási lehetőségeinek kutatása anonim finanszírozási adatbázis segítségével. Ennek keretében egyrészt vizsgáljuk a különböző típusú daganatos megbetegedések és azok magyarországi kezelésének jellemzőit, területi- és időbeni eltéréseit. Másrészt kutatásokat végzünk a kemoterápiás ellátások kardiológiai szövődményére vonatkozóan, mellyel kapcsolatban sikeres a nemzetközi publikációs tevékenységünk:

https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=jOCQt8gAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=jOCQt8gAAAAJ:ULOm3_A8WrAC

https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=jOCQt8gAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=jOCQt8gAAAAJ:_kc_bZDykSQC

 

 

Foglalásmenedzselés

Kutatási tevékenységünk célja, olyan, az egészségügyben alkalmazható időpont-foglalási módszerek felkutatása, elemzése és tesztelése, amellyel több szempontból is optimálisabb betegellátás lenne biztosítható:

  • A daganatgyanús betegek kivizsgálása során minél gyorsabban, és minél kevesebb megjelenéssel kelljen egy páciensnek számolnia, kényelmesebb és kevesebb stresszhelyzetet jelentő folyamatot biztosítva számára

  • A nagy értékű vizsgálatokhoz (CT/MR/PET-CT) szükséges berendezéseknél biztosítani az optimális kihasználtság megközelítése

  • Nagy értékű képalkotó berendezések üzemeltetési költségeinek és meghibásodások miatti kiesésének minimalizálása.

 

A kutatási és fejlesztési tevékenység eredményeképpen több prototípus szoftver is megvalósításra került, módszertanok kerültek kidolgozásra. A szakmai munka eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon mutatták be a szakmai megvalósító és kutató kollégáink.

Kiemelten büszkék vagyunk a projektben részt vevő hallgatóinkra, akik szorgalmukkal jelentősen hozzájárultak sikereinkhez!

 

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.