Intelligens Irányító Rendszerek Kutatólaboratórium

A kutatólaboratórium tevékenysége

A kutatólaboratórium a rendszer- és irányításelmélet, a villamosmérnöki tudományok, az energetika, valamint a mesterséges intelligencia interdiszciplináris kérdéseivel foglalkozik az alábbi fő kutatási témák művelésével.

 1. Komplex rendszerek intelligens diagnosztikája
  Az összetett nagyméretű ipari rendszerek diagnosztikája csak több, egymást kiegészítő, de heterogén információforrásra alapozva végezhető el. Ezen túlmenően a nagy méret és komplexitás, valamint a diagnosztikai információk jelentős részének heurisztikus volta a diagnosztikai algoritmusok nagy algoritmikus bonyolultságát eredményezi. A fenti jellemzők miatt a komplex ipari rendszerek diagnosztikájára modell alapú intelligens, vagy diszkrét eseményű rendszermodelleken (pl. Petri hálókon) alapuló módszereket szoktak alkalmazni.
  Foglalkoznak színezett Petri háló modellek elérhetőségi gráfja analízisén alapuló diagnosztikai eljárások kifejlesztésével technológiai hálózatokra, valamint villamos hálózatok színezett Petri háló modelljét felhasználó predikción alapuló diagnosztikai módszerek kidolgozásával.
 1. Nemlineáris dinamikus rendszerek modellezése, analízise és irányítása (villamos) energetikai alkalmazásokkal
  A nemlineáris és sztochasztikus rendszerek állapot- és paraméterbecslése egy napjainkban intenzíven kutatott terület, amelynek elméleti nehézségein és szépségén kívül számos gyakorlati alkalmazása is van. Kutatásaik célja olyan módszerek és eljárások kifejlesztése, amelyekkel optimálisan elvégezhető a megújuló energiaforrások hálózatba integrálása, villamos generátorok és járműipari akkumulátorok optimális üzemeltetése a nemlineáris rendszer- és irányításelmélet eszköztárát felhasználva.
  A témakörön belül foglalkoznak háztartási és ipari hűtőberendezések energia-optimális ütemezésével, energiatárolók (akkumulátorok) optimális üzemeltetésével és öregedésének becslésével, valamint napelemek energia-hatékony üzemeltetésével is.
 1. Bonyolult nemlineáris pozitív rendszerek analízise, identifikációja és irányítása
  A bonyolult nemlineáris pozitív rendszerek egy fontos osztályát, a reakciókinetikai hálózati modellek segítségével leírható polinomiális rendszereket vizsgálják. Konvex optimalizáláson alapuló módszereket dolgoztak ki ezen rendszerek robusztus és struktúrális stabilitásának vizsgálatára, valamint stabilizáló visszacsatolások tervezésére.
  Egy másik fontos pozitív rendszerosztállyal, a kvázipolinom rendszerekkel is foglalkoznak. Itt is konvex optimalizálási módszerek alkalmazhatóak a robusztus és struktúrális stabilitásvizsgálatára, valamint stabilizáló visszacsatolások tervezésére.
 
A kutatólaboratórium vezetőjének bemutatása
hangos katalinHangos Katalin okleveles vegyész (ELTE TTK, 1976), okleveles programozó matematikus (ELTE TTK, 1980), az MTA doktora (1993), habilitált doktor (kémia tudomány, 1994, műszaki informatika, 2000). Jelenleg egyetemi tanár a Pannon Egyetemen, valamint tudományos tanácsadó az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet Rendszer- és Irányításelméleti Laboratóriumának Folyamatirányítási Kutató Csoportjában. Hangos Katalin professzor asszony az Intelligens Irányító Rendszerek Kutatólaboratórium vezetője, aki erős rendszer és irányításelméleti, valamint számítástudományi képzettségével egyike a folyamatirányítási tudomány kevés női professzorainak. Fő érdeklődési területe a folyamatrendszerek irányítási és diagnosztikai célokra végzett dinamikus modellezése. Több mint 100, a folyamatrendszerek modellezésének és irányításának különböző aspektusaival foglalkozó cikk, kb 200 konferencia közlemény és 3 könyv társszerzője, amelyekben nemlineáris, sztochasztikus, Petri-háló alakú, kvalitatív és gráfelméleti folyamatmodellek egyaránt előfordulnak. Az IFAC Technical Committee on Chemical Process Control magyar képviselője, valamint tagja az IFAC Magyar Nemzeti Bizottságának. Elnöke az MTA Informatikai Tudományos Bizottságának.
thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.