A Műszaki Informatikai Kar és a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház a "Világszínvonalú Intelligens és Inkluzív Egészségügyi Információs és Döntéstámogató Keretrendszer" című VKSZ projekt keretein belül együttműködik onkológiai fókuszú adatelemzések terén. Az egészségügyi fókuszú adatelemzések olyan speciális együttműködést igényelnek, amelyben egyenlő mértékben kell az orvosi szakértőknek és az adatbányászatban, üzleti analítikai elemzésekben jártas szakembereknek együttműködniük. Eddigi kutatásaink során átfogó elemzéseket folytattunk az emlő carcinoma és colon carcinoma betegségben szenvedő páciensek kezelésében alkalmazott biológiai terápiás hatóanyagok alkalmazására és hatékonyságára vonatkozóan, melyhez kapcsolódó eredményeink publikálása folyamatban van. A biológiai terápiák elemzése mellett betegútmintázatok feltárását végezzük a kezelésekre jellemző regionális eltérések elemzése végett, illetve részletesen vizsgáljuk az onkológiai terápiák kardiális szövődményeit. 

Vezető: Dr. Dávid Ákos, adjunktus (e-mail: )da

A központot a PE-MIK és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (NBF) hozta létre 2013-ban. A központ feladata, hogy mind szakmailag, mind a szükséges infrastruktúra tekintetében támogassa az NBF és az egyetem közös kutatás-fejlesztési, valamint oktatási tevékenységét, továbbá akkreditációs tanácsadó központként támogathassa az NBF kompetenciájába tartozó folyamatokat.

A központ az informatikai és információbiztonsági kutatások és fejlesztések mellett a hazai egyetemi hallgatók és a felnőtt-szakképzés oktatási rendszerébe, valamint a továbbképzésre jelentkezők számára egyfajta információbiztonsági elit képzést képes nyújtani, ezzel a szakmának és a magyar szakembereknek nem csak a hazai, hanem a nemzetközi megbecsültségét is emeli. További cél, hogy a NATO és EU tagállamok szakemberei keressék a központ képzéseit, valamint együttműködések alakuljanak ki a lehető legtöbb szövetséges ország „kiválósági központjaival”.

Vezető: Dr. Bertók Botond, egyetemi docens (e-mail: )bertok-botond-2

A központ feladata a hazai szakmai és tudományos közösség felvértezése a legkorszerűbb infokommunikációs technológiák, valamint a közösségek tudásának és kreativitásának együttes használatára. Másik küldetése a korszerű infokommunikációs technológiák és az általuk elérhető üzleti modellek bevezetéséhez szükséges elméleti és bizalmi háttér megteremtése, ipari projektekben való realizálása piaci szereplőkkel közösen. Hosszú távú célja, hogy tevékenységével növelje a hazai kis és közepes vállalatok, valamint hátrányos helyzetű régiók versenyképességét.

Kapcsolódó projekt:
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0004 azonosító számú "Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák kidolgozására és piaci bevezetésére" című projekt

A központ honlapja: http://nikk.mik.uni-pannon.hu/

Kapcsolattartó: Dr. Heckl István, egyetemi docens (e-mail: )

A logisztikai rendszerekhez kapcsolódó informatikai megoldások professzionális fejlesztése nagyszámú kutató és fejlesztő bevonásával 2004-ben indult a Műszaki Informatikai Karon. Alapját az optimális ipari és üzleti folyamatok tervezését és üzemletetését támogató, a kart alapító Friedler professzor és szerzőtársai által kidolgozott, világszerte elismert, P-gráf és S-gráf módszertanok adták. A központ első jelentős referenciája pedig a Vagyontárgyforgalom Biztonsági Követelményeket is Teljesítő On-line Optimalizálása (röviden VBKTO) című projekt megvalósítása volt. A projekt a kar vezetésével, és a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelő (HM-EI) Zrt., valamint a Szegedi Tudományegyetem együttműködésével valósult meg 2004-2007-ig. Azóta számos K+F együttműködés született, a kar és vezető magyar és nemzetközi vállalatok között, logisztikai döntéstámogató rendszerek és azok elméleti alapjainak kidolgozására és oktatására. Ezek közül kiemelendő a MOLl-al létrehozott stratégiai együttműködés, mely egyik gyümölcse a közösen működtetett angol nyelvű Olajipari ellátási lánc optimalizáló szakmérnök nemzetközi képzés.

A logisztikai rendszerek hatékonysága korszerű információs technológiák, például tervező és optimalizáló, követő, szimulációs és felügyeleti rendszerek alkalmazásával növelhető. A központban ilyen rendszerek alapjait adó, a világ élvonalába tartozó tudományos eredményeket alkotunk, s eközben versenyképes piaci megoldások fejlesztésén dolgozunk, nemzetközi szinten elismert vállalatokkal. A hatékonyság növelését a legjobb megoldásra törekvő tervezéssel, vagyis az optimalizálással érjük el. A szimulációs, követő és felügyeleti rendszerek pedig arra biztosítanak eszközöket, hogy a tervek megvalósítása ellenőrizhetővé váljon, és a gyakorlat során ne vesszen el az optimalizálással szerzett előny.
Kutatás-fejlesztési megbízások eredményeként jelentős megtakarításokat eredményező optimalizáló módszereket és szoftvereket fejlesztettünk ki például fuvarszervezésre, jármű és személyzet hozzárendelésre, erőforrás allokációra. Hatékonysági elemzéseket végeztünk új gyártási technológiák és korszerű logisztikai azonosítási rendszerek bevezetéséhez. Szimulációs, követő és felügyeleti rendszereket építettünk egyedi igények szerint.

K+F tevékenység:

 • módszertan kidolgozása összetett logisztikai rendszerek tervezésére, optimalizálására és döntéstámogatására
 • logisztikai rendszerek követését és irányítását lehetővé tevő informatikai infrastruktúra kidolgozása, eszközfejlesztés

Kiemelt alkalmazási területek:

 • ellátási lánc optimalizálás
 • gyártási folyamat optimalizálás
 • új technológiák bevezetésének előzetes gazdasági és fenntarthatósági értékelése
 • fuvarszervezés optimalizálás
 • jármű- és személyzet vezénylés optimalizálás
 • követő, szimulációs és felügyeleti rendszerek fejlesztése

Kiemelt projektek:

Legfontosabb ipari partnerek:

 • IBM Magyarország 
 • Telenor Magyarország
 • MOL Nyrt.

Kapcsolattartó: Dr. Süle Zoltán, adjunktus (e-mail: )

A központot a PE-MIK és a KÜRT Zrt. hozta létre 2004-ben korábbi eredményeik alapján. A központ napjaink és a jövő információbiztonsági kérdéseit integrálja a fizikai, logikai és humán biztonsági kérdésekkel, és ezekre folyamat-, illetve eszközcentrikus módszertanokat, technológiákat fejleszt.

A központ célja gyakorlatban is használható módszertanok és megoldások kidolgozása informatikai biztonsággal összefüggő veszélyek, kockázatok elemzésére és kezelésére. Versenyképességünk alapja, hogy kellő elméleti háttérrel rendelkezünk komplex rendszerek egységben történő elemzésére és tervezésére. Kutatásaink során megteremtettük a kockázatarányos védelmi rendszerek tervezésének módszertani hátterét. Megvalósult fejlesztéseink első sorban a hiányos vagy hibás informatikai kezelésből és informatikai védelemből eredő veszteségek megelőzését, másrészt azok minimalizálását célozták, biztonsági megoldások, valamint konkrét támogató eszközök kidolgozásával. Informatikai komponenseket fejlesztettünk integrált biztonsági rendszerekhez. Többszintű jogosultságkezelő rendszereket alakítottunk ki. Jelentős hozzájárulást sikerült elérnünk hardverek gyártásának minőségbiztosításához, szoftver rendszerek biztonságos fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, üzleti folyamatok biztonság szempontú tervezéséhez és erőforrás kiosztásához.

K+F tevékenység:

 • informatikai biztonsági megoldások egységes módszertani hátterének megteremtése

 • informatikai biztonsági minősítés és eszközfejlesztés

Kiemelt alkalmazási területek:

 • informatikai fenyegetettségek és kockázatok felmérése, elemzése és kezelése

 • informatikai biztonsági megoldások fejlesztése

 • üzleti és informatikai szolgáltatás folytonosság menedzsmentet támogató megoldások fejlesztése

 • üzleti folyamatok biztonsági vizsgálata

 • biztonságos folyamatok tervezésének támogatása

 • dinamikus, feladatfüggő jogosultság menedzsment rendszer kidolgozása és alkalmazása

 • biztonság szempontú erőforrás allokációt támogató szoftverek fejlesztése

Projektek:

Legfontosabb ipari partnerek:

 • Kürt Zrt.
 • G4S

Vezető: Dr. Bertók Botond, egyetemi docens (e-mail: )

2010. decemberében az IBM kutatóközpontot alapított a Műszaki Informatikai karon. A központ révén az kar hozzáférést kapott az IBM szoftver portfoliójához és számítási kapacitásaihoz, az IBM pedig a kar matematikai modellezésben és optimalizálásban jártas kutatóihoz. Az együttműködés kiemelt területei az optimalizálás és az úgynevezett felhő (angol nevén cloud) alapú számítási architektúrák vizsgálata.

Optimalizálást IBM ILOG szoftverekkel és a karon kidolgozott matematikai modellek felhasználásával végezzük. Az optimalizálás alkalmazási területe a gyártási-, a logisztikai- és az üzleti folyamatok széles körét felöleli.

A felhő architektúrák olyan számítógépes rendszerek, ahol az informatikai szolgáltatásokat elosztott erőforrások adják. Erőforrás lehet a számítási kapacitás, tárhely, és a szoftverek is. Mindezen erőforrások előfizetéses alapon is elérhetőek, ha a felhasználók nem kívánják maguk megvásárolni, licencelni és üzemeltetni.

Mind az optimalizálás, mind a felhő alapú megoldások alapvető építőkövei az intelligens városok fejlesztésének. Az IBM magyarországi intelligens város projektjeihez is karunk biztosítja a modellezési ismereteket.

K+F tevékenység:

 • Optimalizálási modellek kidolgozása IBM ILOG környezetben

 • Módszertan kidolgozása felhő architektúrájú informatikai rendszerek bevezetésének hatáselemzésére

Kiemelt alkalmazási területek:

 • üzleti folyamat tervezés és optimalizálás

 • munkafolyamat modellezése, optimalizálása és informatikai támogatása

 • felhő alapú informatikai rendszerek bevezetésének tervezése és hatáselemzése

 • intelligens városok kialakításának támogatása

Legfontosabb ipari partnereink:

 • IBM Magyarország

 • IBM ISSC

Projektek:

kozmann2Vezető: Dr. Kozmann György, professor emeritus (e-mail: )

Az Egészségügyi Inormatikai Kutató-Fejlesztő Központ tevékenysége a Műszaki Informatikai Karon működő orvos-biológiai kérdésekkel foglalkozó kutatólaboratóriumok (Agyi Bioelektromos Képalkotó Kutatólaboratórium valamint a Kardiológiai Bioelektromos Képalkotó Kutatólaboratórium) eredményeire támaszkodva, nagy értékű K+F projektek végzésére irányul.  

Projektek:

 Legfontosabb ipari partnerek:

 • GE Healthcare
 • Innomed Zrt.
 • Meditech Kft.,
 • Mednet 2000 Kft.
thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.