talarsapkaAz Informatikai Tudományok Doktori Iskola 2018. szeptember 20-án 14:00 órai kezdettel az egyetem I épületének 414-es termében doktori szigorlatot tart.
Bartos Anikó doktorjelölt az előírt kötelezettségét teljesítette, ezért a Doktori Iskola Tanácsa engedélyezte számára a szigorlat letételét.

Kutatói kiválósági támogatás PhD hallgatóknak

A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) célkitűzéseihez kapcsolódva a tudományos és kutatói utánpótlás képzés erősítése érdekében a Pannon Egyetem kiemelt figyelmet kíván fordítani a legkiválóbb PhD hallgatók támogatására. A 2018.09.01. – 2019.06.30. időszakban az állami ösztöndíjon felül 100 eFt/hó támogatást1 biztosítunk a kiemelkedő kutatási teljesítményt felmutató doktoranduszoknak. A hallgatói támogatás fedezetét az FIKP támogatás terhére a PE Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont (MKK) biztosítja.

A támogatás odaítélése pályázat útján történik. Pályázni a kitöltött adatlap3 és publikációs lista beküldésével lehet. A pályázatok beadási határideje 2018. augusztus 5.

A pályázatokat először a befogadó doktori iskolák rangsorolják, majd a DI vezetőkből és az MKK igazgatójából álló bizottság választja ki a legjobbakat és hozza meg a végső döntést a támogatásról várhatóan 2018. augusztus 25-ig. A pályázatok összehasonlító értékelésénél tekintettel leszünk a doktori képzésben eltöltött időre.

Feltételek:

  • a támogatást államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók kaphatják, ide számítva a Stipendium Hungaricum programot is
  • a díjazottaknak az állami ösztöndíjon kívül nem lehet munkaviszonyból származó rendszeres jövedelme vagy más elnyert ösztöndíja
  • támogatás 2019. június 30-ig, de legfeljebb a hallgatói jogviszony végéig szól
  • a támogatás ideje alatt a hallgatónak aktív jogviszonnyal kell rendelkeznie és kutatómunkáját a Pannon Egyetemen kell végeznie
  • a támogatás odaítélése szempontjából a 2016-2018 időszakban nyújtott kiemelkedő tudományos teljesítmény vehető figyelembe
  • a támogatott hallgatók az időszak végén néhány oldalas összefoglalót készítenek elvégzett kutatómunkájukról
  • a pályázatokat elektronikus úton a doktori iskola titkárának, valamint másolatban a címre kell elektronikusan benyújtani az üzenet tárgya rovatban „MKK PhD támogatás” megjelöléssel

Megjegyzések:

1A támogatást preferáltan ösztöndíj-kiegészítés formájában kívánjuk folyósítani. Amennyiben ezt az EMMI mégsem engedélyezné, akkor a rendelkezésre álló összeg kutatási megbízási szerződés keretében kerül kifizetésre.

2Összegyetemi szinten a jelen konstrukció keretében várhatóan 20-22 PhD hallgató támogatására kerülhet sor.

3A kitöltött pályázati adatlap max 1 oldalas lehet, legalább 10-es betűmérettel. Külön adatlap vonatkozik a doktori tanulmányaikat az utóbbi két évben (link), valamint a korábban megkezdett hallgatókra (link). A cellák mérete módosítható. A kutatási témát ismertetni nem kell.

talarsapkaAz Informatikai Tudományok Doktori Iskola 2018. július 18-án 13:30 órai kezdettel az egyetem I épületének 416-os termében doktori szigorlatot tart.
Yong Jun Yow doktorjelölt az előírt kötelezettségét teljesítette, ezért a Doktori Iskola Tanácsa engedélyezte számára a szigorlat letételét.

A Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola PhD hallgatóinak féléves beszámolójára 2018. június 21-én csütörtökön kerül sor.
A helyszín: Pannon Egyetem, Veszprém, I épület 726-os terem.
Minden érdeklődőt szeretettel látunk.
PhD beszámoló - 2017/2018-as tanév tavaszi féléve
2018.06.21 Név Félév Előadás címe témavezető(k)
10:00-10:20 Rátosi Márk 1 Optical Indoor Localization Techniques Dr. Simon Gyula, Dr. Fodor Attila
10:20-10:40 Szekér Szabolcs 1 Supporting data analysis of retrospective health studies by data mining methods Dr. Fogarassyné Dr. Vathy Ágnes
10:40-11:00 Ábrahám Gyula 2 Process scheduling and Bin covering problem Starkné Dr. Werner Ágnes, Dr. Dósa György
11:00-11:20 Csontos Balázs 2 Event-driven process simulation of pipeline networks Dr. Heckl István
11:20-11:40 Fehér Áron 2 Comparison of delay system approximating methods: application to multi-agent systems Dr. Pituk Mihály, Dr. Márton Lőrinc
11:40-12:00 Tóth Dávid Noel 2 Optimization of modern light sources based on visual and non-visual effects Dr. Szabó Ferenc
12:00-12:20 Mostafa Abdallah Abbas Atwa Elgendy 2 Review on Smart Solutions for People with Visually Impairment Sikné dr. Lányi Cecília
12:20-12:40 Guzsvinecz Tibor 3 Improving depth perception with a virtual reality application Sikné dr. Lányi Cecília
12:40-13:00 Kedves Loránd László 3 Idea Projection - What is "Software" Anyway? Dr. Bertók Botond
SZÜNET
14:00-14:20 Éles András 5 MILP model and algorithm variations for Mobile Workforce Management problems Dr. Heckl István
14:20-14:40 Leitold Dániel 5 Decision Support for Sensor Placement in Complex Systems Dr. Abonyi János, Dr. Fogarassyné Dr. Vathy Ágnes
14:40-15:00 Pózna Anna Ibolya 5 Non-technical loss diagnosis in electrical networks Dr. Hangos Katalin, Dr. Gerzson Miklós
15:00-15:20 Bálint Roland 6 Astronomical relationships and solar irradiance for PV power generation applications Dr. Hangos Katalin Mária, Dr. Magyar Attila
15:20-15:40 Baumgartner János 6 Optimising manufacturing and business processes considering reliability Dr. Süle Zoltán

Dr. Dósa György egyetemi docens habilitációs előadása és tudományos kollokviuma 2018. június 20-án (szerdán) 10 órai kezdettel kerül megrendezésre a Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolája által.
A helyszín: Pannon Egyetem, I épület, VII. emelet 726. terem

talarsapkaAz Informatikai Tudományok Doktori Iskola 2018. május 31-én 10 órai kezdettel az egyetem I épületének 413-as termében komplex vizsgát tart.
Mohamed Issa 4. féléves doktorandusz hallgató a komplex vizsgához szükséges kötelezettségét teljesítette, ezért kérése alapján a Doktori Iskola Tanácsa engedélyezte számára a komplex vizsgát.

thumb talarsapkaAz Informatikai Tudományok Doktori Iskola doktorjelöltje, Metwally Rashad Metwally Omar PhD-értekezésének nyilvános vitája 2018. június 1-én 11 órai kezdettel az egyetem I épület  (Veszprém, Egyetem u. 10.) VII. emeletén levő 726. teremben kerül megrendezésre.

thumb talarsapkaAz Informatikai Tudományok Doktori Iskola doktorjelöltje, Lipták György PhD-értekezésének nyilvános vitája 2018. április 25-én 16 órai kezdettel az egyetem I épület  (Veszprém, Egyetem u. 10.) VII. emeletén levő 726. teremben kerül megrendezésre.

talarsapkaAz Informatikai Tudományok Doktori Iskola 2018. január 25-én 14 órai kezdettel az egyetem I épületének 413-as termében doktori szigorlatot tart.
Zachár Gergely doktorjelölt az előírt kötelezettségét teljesítette, ezért a Doktori Iskola Tanácsa engedélyezte számára a szigorlat letételét.

1. oldal / 4

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.