Hallgatók adatai a képzés kezdete óta

A fokozatot szerzettek adatai

A fokozatot szerző neve A doktori disszertáció címe

Védés éve

Timár Lajos okleveles vegyészmérnök Kandidatúra alapján 1998
Bodrogi Péter okleveles fizikus A rövidtávú színemlék jellemzése 1999
Sándor György okleveles villamosmérnök Új jelfeldolgozó módszerek az elektrokardiológiában különös tekintettel a repolarizáció mérésére 1999
Sikné Lányi Cecília programtervező matematikus Multimédiás oktatóprogramok tervezésének műszaki, ergonómiai kérdései 2000
Ercsey Zsolt okleveles mérnök informatikus Szétválasztási hálózatok szintézise: feladatosztályok tulajdonságai 2000
Kovács Zoltán programtervező matematikus Szétválasztási rendszerek szintézise: matematikai modell algoritmikus generálása 2000
Czúni László okleveles mérnök informatikus Párhuzamos, lokális módszerek vizsgálata a képszegmentálásban, tömörítésben és optikai mozgásanalízisben 2001
Vicsek Tamásné okleveles matematikus Fraktálfüggvények dinamikája 2002
Varga József programtervező matematikus A folyamat-hálózatszintézis feladat kiterjesztései 2002
Szederkényi Gábor okleveles mérnök informatikus Nemlineáris folyamatrendszerek diagnosztikája, analízise és irányítása szürke doboz módszerek segítségével 2002
Singer Júlia okleveles matematikus Statisztikai próbákhoz szükséges mintaelemszámok becslése: matematikai és számítógépes módszerek biológiai és klinikai alkalmazásokkal 2002
Kránicz Balázs okleveles mérnök informatikus A nappali sugárzáseloszlások és szimulátoraik elméleti és gyakorlati kérdései 2002
Piglerné Lakner Rozália okleveles vegyészmérnök Számítógéppel segített folyamatmodellezés 2003
Bertók Ákos Botond okleveles mérnök informatikus Folyamathálózatok struktúráinak algoritmikus szintézise 2004
Holczinger Tibor okleveles mérnök informatikus Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére 2004
Borbély Ákos okleveles mérnök informatikus A CIE 1931 színingermérő észlelő vizsgálata 2004
Mihálykóné Orbán Éva okleveles matematikus Közbülső tárolók méretezése szakaszos folyamatrendszerekben sztochasztikus környezetben 2004
Nagy Ádám programtervező matematikus Globális optimalizálási algoritmusok PNS feladatok megoldására 2004
Góth Júlia okleveles mérnök informatikus Hatékony módszerek az információ-visszakeresés gyakorlatában 2006
Buzáné Kis Piroska okleveles matematikus Folyamatos őrlési folyamatok számítógéppel segített numerikus vizsgálata
2006
Németh Erzsébet okleveles mérnök informatikus Predikción alapuló diagnosztika mesterséges intelligencia módszerek felhasználásával
2006
Kovács Levente Attila okleveles mérnök informatikus Kétdimenziós mesterséges festési eljárások. Hatások és alkalmazások
2007
Skrop Adrienn okleveles mérnök informatikus Új módszerek a web-es információ-visszakeresés hatékonyságának területén 2007
Heckl István okleveles mérnök informatikus Szétválasztó hálózatok szintézise: Különböző tulajdonságokon alapuló szétválasztó módszerek egyidejű alkalmazása 2007
Tick József okleveles villamosmérnök P-gráf alapú workflow modellezés fuzzy kiterjesztéssel 2007
Kutor László okleveles pszichológus Automatikus eszköz- és személyazonosítás műszaki informatikai módszerei
2008
Licsár Attila okleveles mérnök informatikus Tanuló és adaptív videófeldolgozó eljárások
2008
Magyar Attila okleveles mérnök informatikus State estimation and state feedback control in quasi-polynomial and quantum mechanical systems
2008
Nagy Zoltán okleveles mérnök informatikus Emulált digitális CNN-UM architektúra megvalósítása újrakonfigurálható áramkörökön és alkalmazásai
2008
Sándor Norbert okleveles mérnök informatikus Hagyományos és modern fényforrások színvisszaadási tulajdonságainak vizsgálata
2008
Tarczali Tünde okleveles mérnök informatikus A színmemória vizsgálata
2008
Várady Géza György okleveles mérnök informatikus Mezopos érzékenységi függvények meghatározása kontrasztküszöb vizsgálatok segítségével, modellezés a kromatikus hatások figyelembevételével
2008
Bencsik Attila Lajos okleveles közlekedésmérnök Ipari robotok vizsgálati, állapot-felügyeleti és irányítási rendszereinek fejlesztése
2008
Fazekas Csaba okleveles mérnök informatikus Modeling and model calibration of complex dynamical systems applied to the primary circuit of a nuclear power plant 2008
Adonyi Róbert okleveles mérnök informatikus Szakaszos folyamatok ütemezése az S-gráf módszertan kiterjesztéseivel 2008
Pongrácz Barna okleveles mérnök informatikus Analysis and control of quasi-polynomial DAE systems 2009
Bujtás László Balázsné okleveles matematika tanár Algorithms and Structure: Set Partitions Under Local Constraints 2009
Jancskárné Anweiler Ildikó okleveles vegyészmérnök Nemlineáris hőterjedés és hőképanalízis 2009
Fekete Sándor Lajosné okleveles matematika tanár A zavaró káprázás hullámhossz függésének vizsgálata az éjszakai autóvezetés körülményei között 2010
Kutas Gábor okleveles mérnök informatikus Képmegjelenítő eszközök színészleléssel kapcsolatos kérdései 2010
Süle Zoltán okleveles informatika szakos középiskolai tanár Hőátadási folyamatok számítógéppel segített elemzése és tervezése populációs modellekkel 2010
Vörösházi Zsolt okleveles mérnök informatikus Emulált-digitális CNN-UM architektúrák vizsgálata: Retina modell és celluláris hullámszámítógép implementációja FPGA-n 2010
Sikos László okleveles informatika szakos tanár New trends in reliability, availability and maintenance optimisation of waste thermal treatment plants 2010
Gaál Balázs okleveles mérnök-informatikus Többszintű genetikus algoritmus és táplálkozás- és életmód-tanácsadó szakértői rendszer 2010
Kiezer Tamás okleveles mérnök-informatikus Információ-visszakereső módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai 2010
Szakolczai Krisztina okleveles mérnök-informatikus A szívizom regionális bioelektromos tevékenységeinek vizsgálata testfelszíni potenciáltérképezéssel 2010
Hon Loong Lam okleveles vegyészmérnök A megújuló energiaforrások optimálása az energia ellátási láncba való integrálással 2011
Göllei Attila okleveles mérnök Veszteséges közeggel töltött mikrohullámú tápvonalak energetikai és hőmérsékleti viszonyainak vizsgálata és gyakorlati alkalmazásai 2011
Kosztyánné Mátrai Rita okleveles mérnök-informatikus Az objektumok tulajdonságainak és elrendezéseinek szerepe a felhasználói felületek tervezésében 2011
Jaskó Szilárd okleveles mérnök-informatikus Elosztott rendszerek formális modelleken alapuló tervezési eljárásainak vizsgálata 2012
Rozgonyi Szabolcs okleveles mérnök-informatikus Stability Analysis and Control of Hybrid Systems 2012
Vas Zoltán okleveles mérnök-informatikus Mezopos spektrális érzékenységi modell megalkotása vizuális megfigyelések alapján, a mezopos fénysűrűségi tartomány összegezhetőségének kérdése 2012
Kincses Zoltán okleveles mérnök-informatikus CNN-alapú képfeldolgozó és adaptív optikai rendszer FPGA-s implementációi 2013
Essam Mohsen Abdelhammeed Awwad okleveles matematikus On the Boundedness of Discrete and Continuous Volterra Equations with Control Applications 2013
Luca De Benedetto MSc in Industrial Engineering
Integrated Life Cycle Analysis Approaches to Strategic Decision Making in Waste to Energy 2013
Závodi-Fodor Zsófia okleveles vegyészmérnök Integrated Energy Management Framework in Waste to Energy, Integration of Other Renewables 2013
Görbe Péter okleveles villamosmérnök Áram minőség optimalizálása kisfeszültségű nemlineáris torzított hálózatokban megújuló energiaforrások komplex integrációjával 2013
Balló Gábor okleveles mérnök-informatikus Parameter estimation and robustness analysis of quantum information systems 2014
Szalkai István okleveles matematikus Reakciómechanizmusok algoritmikus és matematikai vizsgálata 2014
Kalauz Károly okleveles mérnök-informatikus Algoritmusok kidolgozása logikai, idő és megbízhatósági feltételeket teljesítő folyamathálózatok szintéziséhez 2014
Nemet Andreja okleveles vegyészmérnök Optimisation and Integration of Renewable Energy Generation and Management Options 2014

 

Az abszolutóriumot szerzettek adatai

Az abszolutóriumot szerző neve A záróvizsga időpontja
Adonyi Róbert 2008
Balázs Gábor 2005
Balló Gábor 2013
Bárány Máté 2014
Beke László 2008
Benkő Attila 2013
Bertók Ákos Botond 2002
Bodrogi Péter 1999
Borbély Ákos 2002
Csapó László
Császár Gergely
Csuti Péter 2006
Cucek Lidija 2015
Czúni László 2001
De Benedetto Luca 2012
Dulai Tibor
Ercsey Zsolt 2000
Erdélyi Miklós Bálint
Essam Mohsen Abd El-Hameed Awwad 2012
Fazekas Csaba 2005
Fekete Sándor Lajosné 2007
Fodor Attila 2013
Fodor Zsófia 2012
Gábor Attila
Gaál Balázs 2006
Gál Mónika
Gombos Katalin 2006
Hanis Attila 2003
Haraszti Kristóf 2005
Heckl István 2005
Hegyháti Máté 2013
Holczinger Tibor 2002
Hon Loong Lam 2010
Horváth Szilárdné 2006
Jaskó Szilárd 2012
Jókuthy András
Kalauz Károly 2012
Keresztfalvi László
Kiezer Tamás 2007
Kincses Zoltán 2009
Kocsárdi Sándor 2008
Kovács Levente 2005
Kozma Péter 2003
Kránicz Balázs 2002
Krasznai Beáta 2007
Kuntner Krisztián
Kutas Gábor 2006
Licsár Attila 2004
Madár Gábor
Magyar Attila 2007
Mátrai Rita 2007
Muhi Dániel
Nagy Ádám 2002
Nagy Zoltán 2003
Nemet Andreja 2013
Németh Attila 2005
Németh Erzsébet 2005
Papp László
Pintér Balázs  
Pongrácz Barna 2005
Póta Szabolcs 2006
Rozgonyi Szabolcs 2007
Sándor Norbert 2005
Schné Tamás
Schné Tamásné Tóth Mária
Sikos László 2010
Skrop Adrienn 2006
Sonkoly Péter
Süle Zoltán 2008
Szabó Ferenc 2009
Szabó Tamás 2003
Szakolczai Krisztina 2002
Szalmás Attila 2006
Szederkényi Gábor 2002
Szlama Adrián  
Szörényi Miklós 2008
Tar Péter  
Tarczali Tünde 2003
Tarjányi Zsolt
Tilinger Ádám 2008
Tóth Attila 2014
Tuboly Gergely  
Tukacs Attila
Utasi Ákos 2010
Vakulya Gergely 2014
Várady Géza 2005
Vas Zoltán 2010
Végső Balázs
Vörösházi Zsolt 2008
thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.