Élet Veszprémben

Mibe is kerül Veszprémben az egyetemista lét?

Az országos átlagot figyelembe véve Veszprém nem drága város. Figyelembe véve a hallgatók részére (különösen az elsőévesek számára) nyújtott támogatásokat a Pannon Egyetem nagyon jó választásnak mondható anyagi szempontból is. A könnyebb tervezhetőség kedvéért, íme néhány tényszerű adat:

Kiadás oldalrólBevétel oldalról
Beiratkozási költségek 0 Ft Alaptámogatás 59-89.000 Ft
Kollégiumi díj 10-15.500 Ft/hó Szociális támogatás 9-24.000 Ft/hó
Albérletek díja 15-35.000 Ft/hó Lakhatási támogatás 5-11.000 Ft/hó
Jegyzetek ~4.000 Ft Jegyzettámogatás 3500 Ft
    Tanulmányi ösztöndíj (ösztöndíjindex alapján kb. 3,0 átlagtól.) 8-60.000Ft/hó
    Rendkívüli szociális támogatás 0-40.000Ft
    Kari ösztöndíj 5-100.000Ft


Alaptámogatás: az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű alap vagy mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva kredit50%-ának (BSc képzés esetén) illetve 75%-ának (MSc képzés esetén) megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, ha a törvényi szabályozásnak megfelel.

A szociális támogatás a Hallgatói Önkormányzathoz benyújtott pályázat alapján kerül kiosztásra, melyben - a teljesség igénye nélkül - az alábbiakat vesszük figyelembe: testvérek száma, lakóhely távolsága, családi állapot, egy főre eső havi bevétel stb.

Azon hallgatók, akik nem nyertek kollégiumi felvételt, de a várólistákon szerepelnek jogosultak lakhatási támogatásra, továbbá számukra a Hallgatói Önkormányzat Albérleti adatbázist működtet, amely megtekinthető a http://hok.uni-pannon.hu/alberlet/ oldalon.

A tanulmányi ösztöndíjat az előző félévben teljesített tantárgyakból elért érdemjegyek alapján számítja az Oktatási Igazgatóság. Az első félév során, mivel a hallgatók még nem rendelkeznek előző féléves tanulmányi átlaggal, nem jogosultak tanulmányi ösztöndíjra, azonban az első félévben teljesített eredményeik alapján a második félévtől ez is jelentős havi bevételt jelenthet! A Műszaki Informatikai Karon 3.0-ás tanulmányi átlag (kreditindex) elérése már tanulmányi ösztöndíjra jogosítja fel a hallgatót.

Rendkívüli szociális támogatást az a hallgató igényelhet, akinek a szociális vagy családi hátterében a félév során jelentős változás történt (például: gyermek születése, házasságkötés, elhalálozás). Rendkívüli szociális támogatás félévente maximum egyszer adható.

Kari ösztöndíj: a kar saját forrásaiból támogatott ösztöndíj (évente mintegy 15 millió Ft) kiemelkedő tevékenység esetén.

Ösztöndíjak és támogatások az alapképzés első félévben (a kar saját forrásaiból): magas felvételi pontszámmal felvett, első szándékú jelentkező hallgató ösztöndíja (450 pont felett 30.000 Ft/hó, 401-450 pont esetén 20.000 Ft/hó, 351-400 pont esetén 10.000 Ft/hó), szociálisan rászoruló hallgató esetén a kollégiumi díj átvállalása, minden jelentkező számára kollégiumi férőhely biztosítása.

Ösztöndíjak és támogatások az alapképzés további féléveiben (a kar saját forrásaiból): szociálisan rászoruló hallgató esetén a kollégiumi díj további átvállalása legalább 4.0 tanulmányi átlag (kreditindex) esetén.

Kulturális élet és szórakozás

VEN, azaz Veszprémi Egyetemi Napok

A VEN a Pannon Egyetem kulturális életében a legnagyobb múltra visszatekintő rendezvény, ahol alkonyattól pirkad.

VEN bevonulas

Ez az országos hírű, tömegeket megmozgató rendezvény korábban 1969-es indulásától kezdve kétévente, a későbbi reformoknak köszönhetően évente hozza lázba az egyetem valamennyi hallgatóját és oktatóját és a környékbelieket.

Az egy hétig tartó mulatság idején a hallgatók csapatokra osztva próbálják meg elnyerni saját Diákrektor jelöltjük számára a szavazatokat fergeteges forgatag keretében.

 

Egyetemünk, a Pannon Egyetem hivatalos lapja

A kultúrát és a szórakozást egész évben az Egyetemünk szerkesztősége dokumentálja, amely már online is olvasható.

Gólyatábor

A veszprémi egyetemista élet a Gólyatáborban kezdődik. A Hallgatói Önkormányzat által szervezett, háromnapos táborban patronálók (felsőbb éves hallgatók) segítik a gólyák (leendő elsős hallgatóink) felkészülését az egyetemi életre. Ennek érdekében - saját tapasztalataikat is felhasználva - hasznos információkkal látják el őket a jövőre vonatkozóan. És ami talán mindennél fontosabb: kitűnő lehetőség nyílik a gólyák számára, hogy megismerjék leendő évfolyamtársaikat!

Gólyabál

Az őszi rendezvényen a Pannon Egyetem Diákrektora előtt tett esküvel a gólyák a Pannon Egyetem egyetemi polgárrá válnak, majd zenés táncos mulatsággal zárják az éjszakát.

MIK Szakestjei

A kar minden szakján félévente rendeznek szakesteket, melyek a szakok családias légkörét hivatottak biztosítani, olyan hagyományok mellett, mint az elsős-, végzősavatás, Tablókészítés, Szakkorsó.

Programozzunk Sportosan

A Műszaki Infromatikai Kar önálló sportnapja melynek keretében a hallgatóink összemérhetik tudásukat a sportokban is.

Sportolási lehetőségek

 

SportnapA Pannon Egyetem hallgatói számos sportágban országos szintű eredményeket értek már el, köszönhetően annak, hogy az egyetem vezetése kiemelten foglalkozik a fiatalok egészséges életmódjával és a sporttal.

A kötelező testnevelési órák teljesítése után azonban van lehetőség a sportok fakultatív jelleggel történő folytatására. A hallgatók közel 50 sportág közül választhatnak, amely országos szinten az egyik legszélesebb palettát jelenti a sportolni szándékozóknak.

Balaton Regatta

Azegyetem veszprémi és keszthelyi kampuszai között zajló, évente megrendezésre kerülő evezős verseny, amelyet 1999-ben hagyományteremtő szándékkal indított útjára az intézmény akkori vezetése.

Öntevékeny csoportok

A csoportok között mindenki megtalálhatja a hasonló érdeklődés körű leendő barátait. Egyes csoportok egészen nagyok, míg mások csak pár tagot számlálnak, csemegézz kedvedre.

Alkotókör, Amatőr Zenei Műhely, AQUA-kör, Csalán Környezet-és Természetvédő Egyesület, Egyetemi Túrázók Köre, Estve audiostúdió, Estve videostúdió, Gondolat-kör, Jó Hangulat Klub, Kerámia Kör, Kollégiumi Fotókör, Kollégiumi Teaház, Komakút Tánckör, Lá Müszé Műhely, Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség veszprémi Diákköre, Mentálhigiéniás Hallgatói Csoport, Országos Széchenyi Kör, Szövő Kör, Ten-shin Aikido SE, Universitas Sporttánc Egyesület, Pannon Egyetem Barlangkutató Egyesület, Pannon Egyetem Diák Vízi Sportok, Pannon Egyetem Énekkar, Pannon Egyetem Magyarnóta Kör, Pannon Egyetem Öregdiák Kör, Pannon Egyetem Tájékozódási Futó és Kerékpár Csoportja, Pannon Egyetem Világjáró Klub, Színháztudományi Diákkör, Kultúrpince Egyetemi Klub, Pannon Egyetem Borbarátok Társasága, chARTa Irodalmi Társulat

Bővebb információ: Művészeti csoportok, Öntevékeny Körök (ÖKÖR)

Veszprém, a királynék városaGizella-es-Istvan

Veszprém a Bakony és a Balaton között fekvő, festői szépségű, műemlékekben gazdag város, a környék vallási, politikai és kulturális központja volt már a középkorban is. Itt alapították az első magyar püspökséget, csakúgy, mint főiskolát, ahol már a XII. században a "hét szabad művészet" mellett jogot is tanítottak.

Veszprémet méltán nevezik a királynék városának. Szent István király feleségének, Gizellának lakhelye volt, majd a középkorban itt koronázták a királynékat. A királyi adományoknak és a püspökségnek köszönhetően a város hosszú időn keresztül nem csak a Dunántúl, hanem egész Magyarország egyik leggazdagabb és legfejlettebb települése lett. Noha a város Mátyás király idején élte virágkorát, a török idők pusztítása miatt kevés műemlék maradt meg. Az óváros mai arculata a barokk korban alakult ki.

 

A városnak ma több mint 60.000 lakosa van, fontos közigazgatási, kereskedelmi és közlekedési központ. Veszprém kulturális, művészeti élete gazdag hagyományokra épül, a tudományos élet centruma. A Pannon Egyetem évente több hazai és nemzetközi konferencia házigazdája. A Magyar Tudományos Akadémia Pannon Akadémiai Bizottsága a dunántúli régió tudományos kutatással foglalkozó szakembereit támogatja, és tevékenységével bizonyítja, hogy a humán és természettudományos műveltség között nincs szakadék.

Veszprem-var

Felvételi tájékoztató

1
Online megtekinthető és letölthető kiadványunk (4,4MB) felvételizőknek, érdeklődőknek.
thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.