Felvételi tájékoztató - 2019/2020 tavasz

Pályázati felhívás az Informatikai Tudományok Doktori Iskolában szervezett PhD képzésben való részvételre

Meghirdetett PhD témák

 • A 2019/2020. tanév tavaszi félévére meghirdetett PhD témák

Jelentkezési határidő

 • 2020. január 15.

A pályázat benyújtása

A  jelentkezés  benyújtható  személyesen  vagy  postai  úton  –  az  eredeti  vagy  hitelesített dokumentumok elküldésével – a doktori adminisztráció telephely szerinti felelősének, a következő címre:
 
Oktatási Igazgatóság
Szommerné Kiss Erzsébet
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.  
(„A” épület, földszint 2. vagy 5. iroda) 

Hiányos, illetve faxon keresztül érkező jelentkezéseket nem áll módunkban
elfogadni! Külföldi hallgatók szkennelt formában (az eredeti aláírt példány beszkennelését követően) is benyújthatják jelentkezésüket az alábbi címen:
Az eredeti dokumentumokat a beiratkozáskor be kell mutatniuk.
 

A jelentkezés feltételei

 • a választott tudományterületen (informatikából vagy számítástudományból) megszerzett mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél,
 • egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2 szintű) komplex, államilag elismert nyelvvizsga,
 • a választott témakör tudományos alapismereteiben és szakirodalmában való tájékozottság,
 • jártasság tudomány-módszertani kérdésekben.

A jelentkezéskor benyújtandó anyagok

 •   kitöltött jelentkezési lap (lehetőleg géppel kitöltve) - innen letölthető: link,
 •   mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél hiteles másolata (ez a felvétel évében végző hallgatók esetében 2019. július 8-ig pótolható),
 •   az egyetemi képzés teljes időszakára vonatkozó hiteles indexmásolat (amennyiben nem a Pannon Egyetemen szerezte meg oklevelét),
 •   idegen nyelvtudást igazoló okirat hitelesített másolata, 
 •   a leendő témavezető fogadónyilatkozata, 
 •   szakmai  önéletrajz,  publikációs  jegyzék,  csatolva  a  publikáció  vagy  egyéb  szakmai tevékenységet bizonyító dokumentumok másolata, 
 •   legalább  egy  vélemény  a pályázó  munkásságáról  (pl.  diploma-  vagy  TDK  témavezetőtől, munkahelyi vezetőtől), 
 •   munkaviszonyban  állók  esetében  a  munkahelyi  vezető nyilatkozata  a  képzésben  való részvétel támogatottságáról, 
 •   a befogadó kutatóhely vezetőjének véleménye az infrastruktúra biztosításáról, 
 •   nyilatkozat  arról,  hogy  jelentkezett-e  bármikor  más  doktori  iskolába,  illetve  áll-e hallgatói/doktorjelölti jogviszonyban más doktori iskolával, 
 •   büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány (külföldi hallgatók esetében felvételt követően, a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a magyar hatóságoktól beszerzett hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása - azaz nem kell a felvételi kérelemmel együtt benyújtani),
 •   9.000,- Ft jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat.  (A felvételi eljárási díj a Pannon Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett 10048005-01426696-00000000 sz. számlájára "PhD felvételi díj/név/ITDI - E013300027 " megjelöléssel utalható.).
   
   
  Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy a jelentkezési díj befizetése előtt az adott Doktori Iskolánál tájékozódjon az iskola fogadókészségéről!
  Külföldön szerzett egyetemi oklevél esetén – amennyiben az nem angol, német, spanyol, francia vagy orosz nyelven, vagy a kiállító intézmény országának hivatalos nyelvén és ezen nyelvek valamelyikén .kétnyelvű formában lett kiállítva, kérjük az oklevél hiteles fordítását, valamint a végzettségi szint elismeréséről szóló határozatot
  .

A szóbeli felvételi elbeszélgetés

A pályázatok elbírálásának szempontjai

 • mesterszintű vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél minősítése,
 • az előírt nyelvtudáson túli további nyelvismeret,
 • szakmai tevékenység (publikációs tevékenység, TDK munka),
 • a felvételi elbeszélgetésen bizonyított szakmai rátermettség.

Felvételi döntések

 • Várható időpontja: 2020. február 4.

Kiválósági támogatás a PhD képzést megkezdő hallgatóknak

A tudományos és kutatói utánpótlás képzés megerősítése érdekében a Pannon Egyetem ösztönözni kívánja, hogy a legkiválóbb végzős mesterszakos hallgatók a doktori képzés keretében folytassák tanulmányaikat. A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) célkitűzéseihez kapcsolódva a 140 eFt/hó állami ösztöndíjon felül 100 eFt/hó (nettó) kiválósági támogatást biztosítunk PhD tanulmányaik képzési szakaszára mindazon hallgatóknak, akik a 2020. év eleji felvételi eljárás során elérik a megszerezhető maximális pontszám legalább 70%-át. (A mellékelt PhD felvételi pontszámítási táblázat szerint 71-ből 50 pontot.) A támogatás fedezetét az FIKP terhére a PE Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont biztosítja. A kiemelkedően teljesítő doktoranduszokat a képzés kutatási fázisában is támogatni kívánjuk.

A kiválósági támogatás megítéléséhez használt pontszámítási táblázat: link

Feltételek:

 • a támogatást az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók kaphatják

 • a kedvezményezetteknek az állami ösztöndíjon kívül nem lehet más rendszeres jövedelme vagy egyéb elnyert ösztöndíja

 • a támogatás munkaszerződés keretében kerül kifizetésre

 • a támogatás ideje alatt a hallgatónak aktív jogviszonnyal kell rendelkeznie és kutatómunkáját a Pannon Egyetem valamelyik szervezeti egységében kell végeznie

 • a hallgató kutatási témájának a kiválósági programok valamelyik tématerületéhez kell kapcsolódnia

  • Környezeti változások hatásai a légkörre és a felszíni vizekre, valamint környezetterhelést csökkentő technológiai megoldások

  • Funkcionális nanoanyagok és szenzorok alkalmazásorientált kutatása és fejlesztése

  • Ipar 4.0+: Fenntartható regionális iparfejlesztést megalapozó kutatások – Ipar és digitalizáció

   a támogatott hallgatók a FIKP/TKP beszámolási időszakában néhány oldalas összefoglalót készítenek elért eredményeikről.

Megjegyzések:
A támogatást preferáltan ösztöndíj-kiegészítés formájában kívánjuk folyósítani. Amennyiben ezt az EMMI/ITM mégsem engedélyezné, akkor a támogatás munkaszerződés keretében kerül kifizetésre.

További információ

 • Kérdéseikkel forduljanak Dr. Görbe Péter doktori iskola titkárhoz a email címen.
thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.