A doktori iskola kreditszabályzata (2016/17 őszi félév előtt kezdett hallgatók számára)

A hallgatóknak a hat félév alatt 180 kreditet (tanulmányi pontot) kell szerezniük, félévenként átlagban 30-at. Aktuális félévben a következő félévi kredit részben teljesíthető.

  1. A tantÁrgyak teljesÍtÉsÉvel a kÉpzÉS sorÁn Minimum 48tanulmÁnyi pont teljesÍtendŐ

a leckekönyvben - a munkatervnek megfelelően - felvett tantárgyakból letett vizsgákkal. Valamennyi tantárgy egységesen 8 kreditértékű.

A Doktori Iskola meghirdetett tantárgyai

  1. A kutatÁsi pogramban az egyes teljesÍtÉsekÉrt adhatÓ tanulmÁnyi pont

Félévenkénti, kötelező beszámoló:     összesen 35 kredit

        első-ötödik
félévben: 5-5 kredit
   
    hatodik
félévben: 10 kredit

A publikációs tevékenységet az alábbiak szerinti kredittel értékelheti a DI tanácsa (minimum 52 tanulmányi pont):

  1. ISSN jelzetszámmal rendelkező, deklaráltan lektorált, nemzetközi, az SCI-ben nyilvántartott folyóiratban angol nyelven megjelent publikáció:50/db
  2. ISSN jelzetszámmal rendelkező, deklaráltan lektorált, nemzetközi folyóiratban angol nyelven megjelent publikáció: 20/db
  3. angol nyelven megtartott konferencia előadás nemzetközi konferencián teljes szövegű proceedings cikkel: 20/db
  4. angol nyelven megtartott konferencia előadás nemzetközi konferencián kivonatos szövegű proceedings cikkel: 10/db

Társszerzőilemondó nyilatkozat hiányában a tanulmányi pontok leosztásra kerülnek a nem  külföldi, fokozattal nem rendelkező társszerzők számával

  1.  oktatÓ munkÁval szerezhetŐ tanulmÁnyi pont (Maximum 45)

A hallgató által végzett oktató munkával (kontakt óra, ZH felügyelet, -javítás, előadás, gyakorlat, szeminárium, laboratórium, diplomamunka-konzultáció) legfeljebb 45 kredit teljesíthető. Oktató munka végzésére a hallgató nem kötelezhető. A hallgató által végzett oktató munka teljesítését az érintett tantárgyért felelős vezető oktató vagy tanszék vezetője igazolja, és tesz javaslatot kreditértékre. 15 kontakt óra (1 óra/hét) teljesítése 2 kredit megszerzését jelenti.

A Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola kreditszabályzata a Pannon Egyetem "A doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata" című dokumentuma kiegészítéseként, a 2004/2005. tanévtől kezdődően szervezett doktori képzésben részt vevő hallgatók esetén érvényes.

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.