Pótfelvételi információk

Felvételivel kapcsolatos információ kérhető: 
Telefon: (88) 624-024
E-mail:

 

Kedves Leendő Hallgatóink! 
Tisztelt Szülők és Tanárok!

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara nevében!

E tájékoztatóval a 2020-ban pótfelvételizők részére szeretnénk segítséget nyújtani a karunk által oktatott szakokon folyó képzés jobb megismeréséhez. Ennek megfelelően honlapunkon a szakokról szóló rövid általános összefoglaló mellett részletesen ismertetjük az egyes képzési formákat, a felvételi eljáráshoz kapcsolódó tudnivalókat, valamint bemutatjuk a kar által nyújtott lehetőségeket.

A Műszaki Informatikai Kar 2020. évi képzési kínálata  
 

A Műszaki Informatikai Kar által nyújtott minőségi képzés jellegzetességei

 • alap-, mester- és doktori képzés egy helyen
 • kiemelkedő hely a felvételi rangsorokban
 • nemzetközi hírű professzorok, kiváló oktatók
 • nemzetközi szintű kutatások, legújabb fejlesztések alapján folyamatosan megújuló tananyag
 • speciális képzések, pl. CISCO, VMware, Novell Certified Linux Professional, Microsoft .Net
 • kooperatív képzési program keretében szakmai gyakorlat cégeknél
 • elitképzés, tehetséggondozás - egyéni kutatási projektek, tudományos kutatómunka
 • négy félévnyi ingyenes angol nyelvi képzés, tantárgyak angolul
 • kutatási-fejlesztési projektekben való részvétel lehetősége a tanulmányok alatt
 • mindegyik alapszak duális képzési formában is
 

Kiváló elhelyezkedési lehetőségek

 • a kar rangos nemzetközi cégekkel való együttműködése biztosítja hallgatói kiváló elhelyezkedési lehetőségét
 • a karon végzett szakemberek megítélése a cégek szempontjából kiemelkedő
 • diplomás szakember-hiány van a kar által képzett szakterületeken
 • a karon végzett informatikusok kezdő átlagkeresete országosan a legmagasabb

 

Jelentkezni kizárólag az E-felvételi rendszerében lehet, egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére (ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formája egy jelentkezési helynek számít).

A pótfelvételi során azok jelentkezhetnek:

 • akik az általános felvételi eljárás során egyetlen megjelölt képzésre sem kerültek be;
 • akik az általános felvételi eljárásban nem nyújtottak be jelentkezést.


A pótfelvételiben meghirdetett szakok esetében a ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak:

 • a július 23-án meghatározott ponthatárnál, amennyiben a szakot korábban az általános eljárásban is meghirdették;
 • a jogszabályi minimumnál (alapképzésen és osztatlan mesterképzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240, mesterképzésen 50), amennyiben a képzést az általános eljárásban nem hirdették meg.


A jelentkezés menete


Az űrlapok kitöltésére 2020. augusztus 9-én éjfélig van lehetőség.

A jelentkezési űrlapokat a kitöltéssel egy időben, azaz 2020. augusztus 9-én éjfélig hitelesíteni is kell! Ez megtehető Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre (javasolt elsőbbségi küldeményként feladni, és tekintettel lenni arra, hogy a jelentkezési határidő munkaszüneti napra esik).

Figyelem! A jelentkezési kérelemhez csatolandó dokumentumokat a jelentkezési kérelemmel egyidejűleg kell feltölteni 2020. augusztus 9-ig!

Amennyiben a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – elsősorban mesterképzésekben – felvételi vizsgát írnak elő, azt a pótfelvételi hirdetményben jelzik, és közlik annak időpontját is. Az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet általában nem küldenek!

ponthatárokat legkésőbb 2020. augusztus 28-ig kihirdetik, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően a felsőoktatási intézménytől kapják meg 2020. szeptember első napjaiban.

Reméljük honlapunk segítségével sok hasznos és érdekes információhoz jutott a karunkon folyó képzésekkel és a hallgatói élettel kapcsolatban. Amennyiben az itt leírtakon kívül további kérdése merülne fel, kérjük, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeink valamelyikén!

iepuletPannon Egyetem
Műszaki Informatikai Kar
8200 Veszprém, Egyetem u. 2.
8201 Veszprém, Pf. 158.
www.mik.uni-pannon.hu


Felvételivel kapcsolatos információ kérhető: 

Telefon: (88) 624-024
E-mail:

the project is supported
hungarys renewal
szechenyi plan
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more from cookie.