A Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola bemutatása

A nanotechnológia korunk legdinamikusabban fejlődő kutatási területe, amelynek sikeres művelése a fizika, kémia, molekuláris biológia, anyagtudomány ismereteit és eszközeit egyaránt igényli. Doktori iskolánk kiemelt feladatának tekinti, hogy hallgatóival magas színvonalon megismertesse a mikro- és nanoszerkezetek tervezésének, előállításának és jellemzésének legújabb módszereit, továbbá betekintést nyújtson a biológiai makromolekulák nanotechnológiai alkalmazásába.

Képzési programok:
1. sz. program    

Mikro- és nanoszerkezetek előállítása és vizsgálata
Vezetője: Bársony István kutatóprofesszor, MTA lev. tagja, a DI törzstagja

2. sz. program 

Bio/nanotechnológiai kutatások, különös tekintettel a fehérje alapú bioszenzorok és funkcionális nanorészecskék előállítására
Vezetője: Vonderviszt Ferenc egyetemi tanár, DSc, a DI vezetője

 

Az 1. sz. program a mikro- és nanorendszerek előállítási módszereinek megismerésére, fizikai működésük megértésére, valamint a tulajdonságaik jellemzésére szolgáló vizsgálati módszerek elsajátítására készít fel.  A nanorészecskék világában a kvantumeffektusok szerepe alapvetővé válik, ezért a kvantumfizikai és kvantumkémiai alapokban és a hozzájuk kapcsolódó technológiákban is jártasságot kell szerezni. A program legfontosabb kutatási területei magukban foglalják a korszerű funkcionális mikro- és nanoszerkezetű anyagok előállítását; az anyagok összetétele, szerkezete és előállítási módja közötti összefüggések feltárását, valamint a felismert törvényszerűségek alkalmazását integrált mikro- és nanorendszerek építésében.


A 2. sz. program a biológiai makromolekulák, elsősorban a fehérjék nanotechnológiai felhasználásának lehetőségeivel és kihívásaival kívánja megismertetni hallgatóit. A különféle ható- és alapanyagok molekuláris biológiai módszerekkel történő előállítási metodikái mellett, kiemelt figyelmet fordítunk a természetes és mesterséges felismerő molekulákon alapuló bioszenzor technológiák bemutatására, a detektálási módszerek hátterében álló fizikai elvek megismertetésére. A program fontos kutatási területe nanoszerkezetű kompozit gyógyszerformák kifejlesztése fehérjék terápiás hatékonyságának növelésére és a nanorészecskéken alapuló biokatalizátorok létrehozása.

nano
home clip image002

A flagelláris nanomotor szerkezete

Hidroxiapatit-polimer nanokompozit

A Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola fő kutatóhelyei:

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Műszaki Kémiai Kutatóintézete
8200 Veszprém, Egyetem u. 2.

MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet (MTA TTK MFA)
1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33.

MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet (MTA TTK AKI)
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.

MTA ATK Mezőgazdasági Intézet (MTA ATK MGI)
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.


Az MNDI kutatási és oktatási programja a doktori iskola munkájában részt vevő egyetemi szervezeti egységek és akadémiai intézetek tudományos tevékenységére épül. A mikro- és nanoszerkezetű anyagok előállítása és jellemzése komoly hagyományokkal rendelkezik az MTA TTK MFA-ban. Kiemelkedő eredmények születtek a félvezető alapú integrált érzékelők (mesterséges szaglás, gáz- és nyomásérzékelők) előállításában, a nanoméretű ionsugaras anyagmegmunkálásban, a kerámiaanyagok és nanokompozitok kutatásában, szén nanocsövek előállításában és funkcionalizálásában, nanoszemcsés memóriaszerkezetek vizsgálatában. Az MTA TTK AKI is intenzíven folytat korszerű funkcionális és szerkezeti anyagok létrehozását célzó kutatásokat. Plazmaszintetikus módszereket alkalmazva állítanak elő fulleréneket és szűk szemcseméret eloszlású kerámiaporokat, vizsgálják a nanorétegek és különböző mátrixú nanokompozitok készítésének lehetőségeit. A PE MÜKKI az MTA TTK AKI-val együttműködve polimer alapú nanorészecskék előállítására és formulázására – bevonására és felületi aktivizálására - dolgoz ki eljárásokat.

Valójában az élő szervezetek is nanotechnológiát alkalmaznak, alulról építkeznek, bennük elsősorban fehérjékből és nukleinsavakból felépülő molekuláris gépezetek működnek. Saját nanotechnológiánk kifejlesztésénél érdemes tanulnunk a biológiai rendszerektől, ellesnünk az alapvető szerveződési és működési elveket. A PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratóriuma és az MTA TTK MFA közös bio-nanotechnológiai kutatásainak célja fehérje-alapú bioszenzorok kifejlesztése; a hagyományos mikro- és nanomegmunkálási eljárások, valamint a biológiai makromolekulák önszerveződő képessége által kínált lehetőségek ötvözése. A PE NT végzi számítógépes modellezés, fehérjemérnökség és irányított evolúciós eljárások alkalmazásával mesterséges szenzorfehérjék létrehozását, míg az MTA TTK MFA-ban folyik az új detektálási elveken nyugvó optikai és elektronikai mérési eljárások kidolgozása és az érzékelő fehérjeegységek mérőrendszerekbe történő integrálása. A mesterséges szenzorfehérjék létrehozásával kapcsolatos génsebészeti és molekuláris biológiai munkákban rendkívül fontos az MTA ATK MGI hozzájárulása. Egyéb nanotechnológiai próbálkozásainkat is átszövi a molekuláris biológia alkalmazása. A PE MÜKKI-ben olyan funkcionális nanorészecskék előállításán dolgozunk, amelyek szabályozott hatóanyag kibocsátásra képesek. Térhálós nanorészecskéinkbe elsősorban fehérje természetű hatóanyagokat csomagolunk be, s ezek gyógyászati és biotechnológiai alkalmazásainak lehetőségeit vizsgáljuk.

thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.