Felvételi információk: BSc alapszak érettségivel rendelkezőknek

2019. szeptemberben induló meghirdetett képzések
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. FEBRUÁR 15.
 

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Érettségi vizsgakövetelmények
A N A gazdaságinformatikus(1)(2)(i) támogatott 7 5 < 50 matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10)
A N K gazdaságinformatikus(1)(2)(i) 325 000 Ft matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(10)
A N A mérnökinformatikus (Nagykanizsa)(1)(2)(i) támogatott 7 5 < 30 matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9)
A N K mérnökinformatikus (Nagykanizsa)(1)(2)(i) 325 000 Ft matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9)
A N A mérnökinformatikus (Veszprém)(1)(2)(i) támogatott 7 5 < 50 matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9)
A N K mérnökinformatikus (Veszprém)(1)(2)(i) 325 000 Ft matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9)
A N A programtervező informatikus(1)(2)(i) támogatott 6 5 < 120 matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11)
A N K programtervező informatikus(1)(2)(i) 325 000 Ft matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11)
A N A üzemmérnök-informatikus (Nagykanizsa)(1)(2)(i) támogatott 6 5 < 30 matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11)
A N K üzemmérnök-informatikus (Nagykanizsa)(1)(2)(i) 325 000 Ft matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11)
A N A üzemmérnök-informatikus (Veszprém)(1)(2)(i) támogatott 6 5 < 90 matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11)
A N K üzemmérnök-informatikus (Veszprém)(1)(2)(i) 325 000 Ft matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11)
A N A villamosmérnöki(1)(2) támogatott 7 5 < 45 matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(4) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(8)
A N K villamosmérnöki(1)(2) 325 000 Ft matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(4) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(8)

 

 

(1) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek.

 (i) Ismeretek előzetes ellenőrzése

 

Részidős képzések

Képz. szint Munka-
rend
Fin. forma Válaszható szak Önköltség (félév) Képz. idő (félév) Irányszám min < max Érettségi követelmény
A L A támogatott 7 5 < 30 matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9)
A L K
mérnökinformatikus (Veszprém)(i)
325 000 Ft
A L A támogatott 6 5 < 50 matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11)
A L K 325 000 F
A L A támogatott 6 5 < 50 matematika és
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11)
A L K 325 000 Ft

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a Felvi Duális képzések oldalain található.

(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: szemeszterenként 12 alkalommal pénteki és szombati napokon.

(4) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(5) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(6) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek.

(7) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).

(8) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek.

(9) Szakmai előkészítő tárgy: informatikai alapismeretek.

 (i) Ismeretek előzetes ellenőrzése

 

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: szemeszterenként 12 alkalommal pénteki és szombati napokon.

A nappali tagozaton hirdetett  mérnökinformatikus  alapképzési szakon résztvevő kimagasló képességű hallgatók speciális kutatás-fejlesztési képzésben részesülhetnek.

A tantárgyak egy része angol nyelven hallgatható. 

A veszprémi és nagykanizsai képzési helyen minden jogosult (kollégiumi felvételi alapelvek alapján) pályázó részére kollégiumi férőhelyet biztosítunk.

ALAPKÉPZÉS, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS PONTSZÁMÍTÁSA

A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges:

 1. A tanulmányi + érettségi pontok összegének számítása.
 2. Az érettségi pontok kétszerese.


A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák. Mindkét esetben ehhez adják hozzá a többletpontokat (legfeljebb 100 többletpont).
A maximálisan elérhető összpontszám 500 pont.

Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségi vizsgáért adott többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot.

 

Tanulmányi pontok (maximum 200 pont):

 • Magyar nyelv és irodalom (átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) és egy választott tárgy két utolsó tanult év végi tantárgyi érdemjegyek (legfeljebb 25-25) összegének kétszerese (legfeljebb 100 pont).
 • Ehhez adják hozzá az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (legfeljebb 100 pont).

A tanulmányi pontok számításánál a középiskolai tárgyak esetében a választott tárgy természettudományos tárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány) lehet. Beszámítható:

 • egy, legalább 2 évig tanult tárgy utolsó két tanult év végi eredménye, vagy
 • két legalább 1 évig tanult tárgy esetén a két tárgy utolsó tanult év végi eredménye.
 

Érettségi pontok (maximum 200 pont):

Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel.
Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhat, és ezekből van érettségi eredménye, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbakat számítják!

"Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek felelnek meg:

 • jeles (5) - 100%,
 • jó (4) - 79%,
 • közepes (3) - 59%,
 • elégséges (2) - 39%.
 

Többletpontok (maximum 100 többletpont):

Összesen 100 többletpont szerezhető különböző módokon, amiket a tanulmányi és érettségi pontokból megállapított alappontokhoz adnak hozzá. A jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

 • Emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontok (maximum 100 pont):

Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos eredményű érettségi vizsgáért 50 többletpontot kap. Tárgyanként 50-50 többletpontra jogosult.

 • Nyelvvizsgáért járó többletpontok (maximum 40 pont):

Középfokú B2 (korábban C) típusú államilag elismert nyelvvizsga után 28 többletpont, felsőfokú C1 (korábban C) típusú nyelvvizsga után 40 többletpont jár. Nyelvvizsga alapján legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, még akkor is, ha a nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontok összege ezt meghaladná. Egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen (vagy az emelt szintű érettségiért, vagy a nyelvvizsgáért) adható többletpont.

 • Tanulmányi versenyekért képzési területek szerint adható többletpontok (maximum 80 pont):

Tantárgyanként legfeljebb egy, az alábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján adható többletpont, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási intézmények az érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak:

   1. Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80, 11-20. helyezésért 40, 21-30. helyezésért 20 többletpont jár.
   2. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 24, az első díjasoknak 12 többletpont jár. Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 többletpont jár.
   3. Legfeljebb egy, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 16 pont jár.

Tanulmányi versenyeken elért eredményekért összesen legfeljebb 80 többletpont adható akkor is, ha a versenyeredmények alapján elérhető többletpontok összege ezt meghaladná

 • Szakirányú végzettségért képzési területek szerint adható többletpontok (maximum 24 pont):

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 24 többletpont jár. Szakirányú továbbképzésért összesen legfeljebb 24 többletpont adható.

 • Sportteljesítményért képzési területek szerint adható többletpont:

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 többletpont jár.

 • Előnyben részesítés (maximum 40 pont):

Ezekre a kedvezményekre az jogosult, aki a felvételi eljárásban meghirdetett dokumentumpótlás határidejéig megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek, és azt megfelelőképpen igazolja.
A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 20 többletpontra jogosult.
További 20 pontra jogosult az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek.
A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.
Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben (tgyás), gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermeknevelési támogatásban (gyet) vagy gyermekgondozási díjban (gyed) részesül, 40 többletpontra jogosult.

 

Mészáros Péter
tanulmányi referens

Felvételi tájékoztató

1
Online megtekinthető és letölthető kiadványunk (4,4MB) felvételizőknek, érdeklődőknek.
thumb eu-kezikonyvbol
thumb magyarorszag megujul
thumb szechenyi-720x250
Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!
Sitemap

Az oldal cookie-t használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Elfogadásával hozzájárul a cookie-k gyűjtéséhez. A cookie-król bővebben: wiki.